Ben zelf lerares in het basisonderwijs en al jaren is het hele onderwijssysteem in Nederland volkomen doorgedraaid. Omdat ik R.T.’er ben en dus geen vaste klas heb, heb ik een vrij goed beeld van de kinderen die niet in het standaardmodel passen en dit standaardmodel is mij nu juist een gruwel. Het zijn allemaal opgelegde theorieën.
Omdat ik lesgeven heel erg fijn vind, ga ik door. Ik ken het onderwijssysteem in Noorwegen vrij goed en in het basisonderwijs gaan kinderen één dag naar buiten, spelen en biologie in de praktijk daar.
Ik weet best, dat daar veel meer natuur is dan bij ons, ook ongerepte natuur, maar wat opvalt is dat kinderen daar op het eind van de basisschool net zo ver zijn als de kinderen in Nederland, terwijl het hier een dramsysteem is en men ten onrechte denkt, dat door veel oefenen de cognitieve vakken wel beter zullen gaan. Kleuters van vier jaar onderwerpen aan een toets, vind ik
bespottelijk. Ook moeten leerkrachten bijv. het zelfbeeld van het kind beschrijven, terwijl ieder weldenkend mens weet, dat het kind dit overneemt van de volwassenen, wat die over hem/haar zeggen. Dit kan bij een kind van vier al een stevige vorm hebben aangenomen en is dus altijd gekleurd. Of Finland nu zo’n goede graadmeter is, is te betwijfelen: er zijn maar enkele vakken die onderzocht en vergeleken worden en niet het hele onderwijssysteem uitvoerig.
Juist vanwege de goede scholen die ik heb doorlopen, neem ik nooit zomaar iets voor zoete koek aan.
In Zweden begint men pas op zevenjarige leeftijd met leesonderwijs, dat sluit veel beter aan op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. In Nederland is men verplicht kinderen van vijf jaar al de letters aan te leren en zijn er hele grote verschillen in groep 2, kleuters, en groep 3, schoolkinderen met strakke leersystemen. En krijgen kinderen heel snel een stempel als ze in dit harnas niet of niet snel genoeg mee kunnen komen. Speciaal onderwijs ligt snel op de loer, omdat ook de klassen veel te groot zijn, maar spec. onderwijs heeft als groot nadeel dat kinderen
daardoor ten onrechte denken dat er een probleem is, of dat zij het probleem zijn, zelfs.
Vaak mankeert er niets aan deze kinderen, over aangetast zelfbeeld gesproken.
Het is al heel lang bekend, dat door spelen en bijv. muziekmaken de beide hersenhelften veel beter samenwerken en dat leerstof veel beter verwerkt wordt, maar daar hebben de beleidsbepalers van het huidige onderwijs weinig boodschap aan.
Ondanks vele onderwijshervormingen is het Ned. onderwijssysteem nog net zo dom en eenzijdig als vroeger. Verder maak ik nooit onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen, want waar dient lezen anders voor, dan dat je begrijpt wat je leest?

Reageer op deze reactie